Projekty koncepcyjne

Projekt koncepcyjny jest opracowaniem mającym na celu przedstawienie pomysłu, wizji, zasugerowanie idei, według której mogłyby być tworzone placówki nowej sieci banku lub modernizowane placówki sieci istniejącej. Projekt koncepcyjny jest podstawą do stworzenia projektu bazowego, ściśle dostosowanego do potrzeb i wymagań banku.


koncepcyjny-01

Projekt koncepcyjny dla GE Money Bank – 2005


Projekt koncepcyjny jest przygotowany w formie multimedialnej prezentacji zwierającej opis, widoki oraz ruchome widoki panoramiczne i animacje co bardzo ułatwia ocenę proponowanych rozwiązań i podjęcie decyzji.


koncepcyjny-02

Projekt koncepcyjny dla GE Money Bank – 2005


Projekt koncepcyjny jest pomocnym narzędziem do badania potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, określeniu, jakie rozwiązania przyczyniają się do pozytywnego postrzegania placówek banku.


koncepcyjny-03

Projekt koncepcyjny dla GE Money Bank – 2005


Projekt koncepcyjny może służyć do przeprowadzenia zogniskowanego wywiadu grupowego (grupa fokusowa, dyskusja grupowa, “fokus”), pozwalającego na miarodajne zbadanie zagadnień związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej sieci placówek banku.