Projekty bazowe

Projekt bazowy (księga standardów, “manual”, “brand”) jest kompleksowym opracowaniem zawierającym wymagania i wytyczne dotyczące wyglądu, wykonania i wyposażenia sieci placówek banku. Projekt taki jest podstawą do określenia przydatności lokali dla potrzeb banku, wykonania projektów wykonawczych i realizacji konkretnych placówek.
Projekt bazowy składa się z części – tomów zawierających informacje dotyczące poszczególnych aspektów inwestycji.


bazowy-01

Strona tytułowa projektu bazowego


Tom A – Architektura

Koncepcja architektoniczna placówek banku jest przedstawiona za pomocą opisu, widoków (wizualizacji komputerowych) i rysunków technicznych na przykładzie fikcyjnych lokali o przykładowych rozmiarach i proporcjach.

Określone są ogólne zasady podziału placówek na typy (w zależności od wielkości i liczby stanowisk pracy), podziału lokali na strefy (np. strefa obsługi klienta, strefa zaplecza itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące ukształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego poszczególnych stref.


bazowy-02

Widok perspektywiczny układu lokalu


Szczegółowe zasady, wymagania i wytyczne przedstawione są na rysunkach technicznych, pokazujących:

– podział lokalu na pomieszczenia oraz ich funkcje, proporcje, wymiary i powierzchnie
– ukształtowanie sufitu podwieszonego, jego rodzaj i podział wraz z rozmieszczeniem opraw oświetleniowych i elementów instalacji
– rodzaj podłóg oraz układ wykładzin i okładzin
– rozmieszczenie mebli typowych i nietypowych
– rozmieszczenie elementów wyposażenia
– rozmieszczenie elementów oznakowania wewnętrznego, dekoracji i reklam.

Na rysunkach określone są także minimalne wymiary pomieszczeń, przejść między meblami, szerokości i wysokości drzwi itp., których zachowanie jest wymagane przepisami.


bazowy-07

Rzut lokalu


bazowy-08Rzut sufitu


bazowy-09

Rzut rozmieszczenia wyposażenia


Wygląd wnętrza placówki przedstawiony jest za pomocą fotorealistycznych widoków, przedstawiających sposób kształtowania przestrzeni, rozwiązania plastyczne, kolorystykę i zastosowane materiały.


bazowy-04

Widok wnętrza lokalu


bazowy-03

Przekrój perspektywiczny lokalu


bazowy-05

Widok wnętrza lokalu


Właściwemu wyborowi lokali przeznaczonych na placówki banku służą wytyczne dotyczące układu, proporcji i wymiarów lokalu (układ i kształt pomieszczeń, wysokość itp.), elewacji (pod kątem możliwości oznakowania), dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich itp.

Określone są także wymagania dotyczące elementów konstrukcyjnych (ścian wydzielających lokal, stropów), wykończeń i wyposażenia (ścian, podłóg, sufitów, drzwi, witryn i okien) oraz elementów i urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Tom B – Roboty budowlane

Opis i zestawienia określające wymagania i wytyczne dotyczące robót budowlanych i instalacyjnych, stosowane materiały, technologie i urządzenia a także wymagania jakościowe.

Tom C – Specyfikacje

Specyfikacja materiałów i elementów budowlanych, elementów i urządzeń instalacji, mebli standardowych i wyposażenia użytkowego a także urządzeń, wyposażenia stanowisk i pomieszczeń w urządzenia techniczne i specjalne oraz elementów dekoracji wnętrza.

Tom D – Meble i wyposażenie

Opisy i rysunki mebli nietypowych oraz nietypowych elementów wyposażenia, w tym także wymagania jakościowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i zabezpieczeń oraz szczegółowa specyfikacja zastosowanych materiałów.


bazowy-10

Widok stanowiska


bazowy-11

Widok “słupa” informacyjnego


bazowy-12

Rysunek stanowiska


Tom E – Oznakowanie zewnętrzne

Opisy i widoki elementów oznakowania zewnętrznego placówek


bazowy-06

Widok elewacji lokalu z oznakowaniem


bazowy-13

Widok pylonu reklamowego


Suplement

Całość opracowania w formie elektronicznej (na płycie CD-ROM), zawierająca także karty katalogowe, informatory i zdjęcia zastosowanych materiałów, mebli, urządzeń i elementów wyposażenia.


bazowy-14

Płyta CD-ROM


Dodatki

W zakres projektu bazowego mogą wchodzić także dodatkowe opracowania multimedialne, na przykład animacje i ruchome widoki panoramiczne. Opracowania takie służą nie tylko uatrakcyjnieniu prezentacji, ale mogą też pełnić rolę instruktażową.

Tak jak ten, humorystyczny w formie film:


Instrukcja montażu słupa “info” (wersja relaksująca :-))