Audyty

Audyt sieci placówek banku ma za zadanie określenie problemów i nieprawidłowości, wskazanie obszarów do poprawy i modernizacji, a następnie znalezienie metod i sposobów ich rozwiązania oraz zaproponowanie działań i zabiegów mających na celu naprawę, poprawę czy udoskonalenie funkcjonowania placówek banku.


audyt-01

Przykładowa strona audytu sieci placówek banku


Audyt polega na zbadaniu w placówkach banku:

– rozwiązań funkcjonalno-użytkowych
(organizacja przestrzeni i ruchu w placówce, podział na strefy, rozmieszczenie umeblowania i wyposażenia itp.)
– rozwiązań architektoniczno-plastycznych
(aranżacja wnętrza, estetyka rozwiązań plastycznych, kolorystyka i materiały itp.)
– rozwiązań marketingowo-reklamowych
(rozwiązania w zakresie marketingu i reklamy itp.).

Audyt jest przeprowadzany na przykładzie kilku placówek banku, najbardziej reprezentatywnych pod względem układu pomieszczeń i stanowisk, rozmieszczenia wyposażenia, aranżacji wnętrza, wyposażenia instalacyjnego, rozwiązań przestrzennych i funkcjonalno-użytkowych oraz typowych zasad funkcjonowania.