Oferta

Audyty

Audyt sieci placówek banku ma za zadanie określenie problemów i nieprawidłowości, wskazanie obszarów do poprawy oraz znalezienie metod i sposobów ich rozwiązania. […]

Read More

Projekty koncepcyjne

Projekt koncepcyjny jest opracowaniem mającym na celu przedstawienie pomysłu, wizji, zasugerowanie idei, według której mogłyby być tworzone placówki nowej sieci banku. […]

Read More

Projekty bazowe

Projekt bazowy (księga standardów, “manual”, “brand”) jest kompleksowym opracowaniem zawierającym wymagania i wytyczne dotyczące wyglądu, wykonania i wyposażenia sieci placówek banku. […]

Read More

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy to projekt budowlany (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dla konkretnej lokalizacji, oparty na wymaganiach i wytycznych określonych w projekcie bazowym. […]

Read More