PKO Bank Polski

2013 r.


Konkursowy projekt bazowy sieci placówek banku