PeKaO

2019 r.


Projekt bazowy sieci placówek banku