Bank Zachodni WBK

2018 r.


Projekt bazowy sieci placówek banku