Bank Zachodni WBK

2018 r.


Projekt samodzielnych stanowisk obsługi klientów